Luonnossa Kotonaan – toiminta

Säällä kuin säällä

Suomen Ladun Luonnossa kotonaan (LK) -toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille luonnonläheinen ja kodinomainen päivähoitopaikka.
Perusajatuksena on, että lapsen tarve tyydyttää tiedonhaluaan, liikkua ja kokea yhdessäoloa toteutuvat parhaiten luonnossa – kaikkina vuodenaikoina, säällä kuin säällä. Ympärillä olevat aikuiset luovat toiminnalle turvalliset raamit ja muut lapset tärkeän sosiaalisen kasvuympäristön.
Luonto tarjoaa luonnollisella ja innostavalla tavalla parhaan ympäristön LK- mukaisen oppimisnäkemyksen toteuttamiselle: lapsi oppii kiipeillen, tasapainoillen, ryömien ja hyppien luonnon monipuolisessa jumppasalissa. Leikin lomassa lapsi tekee tarkkoja havaintoja ympäristöstä ja hänen uteliaisuutensa ja tiedonhalunsa heräävät.

Esikuvat tärkeitä

Aikuisen merkitys oppimisprosessin tukijana on tärkeä. Hänen aito innostus ja läsnäolonsa välittyvät lapseen ja lisäävät lapsen uteliaisuutta. Parhaimmillaan yhden lapsen pieni havainto voi johtaa koko ryhmän laajaan teematyöhön. Näin lasten kysymykset ja havainnot määrittelevätkin pitkälti toiminnan muotoutumista.
Päivähoidossa lähiluontoon retkeillään jokaisena vuodenaikana useasti viikossa. Kun päälle puetaan asianmukaiset varusteet, niin kaatosade, kesähelteet ja kovat pakkasetkin ovat nautinnollisia.
Vuodenaikojen ja säiden vaihtelu tuokin luonnollisen sisällön toimintaan. Luonnon aarreaitasta lapsi löytää paljon ihmeteltävää, kerättävää ja lajiteltavaa. Aistit harjaantuvat kuulemaan, näkemään, haistamaan, tuntemaan ja maistamaan. Yhteisyyden tunne vahvistuu kuusten suojissa satua kuunnellessa ja eväsrepun antimia toisten kanssa jakaessa.

Oikeaa toimintaa

LK-pedagogiikka leimaa kaikkea toimintaa. Pihapiirissä ja sisällä jatketaan luontokokemusten työstämistä. Toimintapaikan sisätilojen kodinomaisuus virittää lapsen liittymään arkisiin touhuihin. Lapset saavat osallistua mahdollisuuksien mukaan ruuan valmistamiseen, leipomiseen sekä yhteisistä tiloista ja tavaroista huolehtimiseen. Lapsen luovuutta ja halua liittyä ympäristönsä tärkeäksi jäseneksi toteutetaan oikeiden kädentöiden kautta: toimintaan liittyy usein muun muassa nikkarointia ja kasvimaanhoitoa.
LK toiminnassa toteutetaan säännöllisesti Suomen Ladun Nuppus-, Myttys- ja Metsämörritoimintaa sekä Muumihiihtokouluja. Muitakin ulkoilulajeja harrastetaan vuodenaikojen ja lasten ikä- ja taitotasojen mukaisesti. Esim. talvisin luistellaan säännöllisesti.

Luontoa kunnioittaen

LK-pedagogiikkaan kuuluu olennaisesti myös kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen. Päiväkodissa kestävä kehitys näkyy konkreettisesti arjen valinnoissa, kuten kierrätyksessä, ympäristöystävällisten puhdistusaineiden ja ekologisen ravinnon suosimisessa sekä energian ja veden säästämisessä. Ympäristöystävällisen elämäntavan omaksuminen alkaa henkilökohtaisen luontosuhteen muotoutumisesta ja osallistumisesta päiväkodin ekologiseen arkeen.
Saumaton yhteistyö lasten vanhempien kanssa on tärkeää. Vanhemmat ovat mukana järjestämässä pedagogiikan mukaisia retkiä, tapahtumia ja juhlia. Talkoovoimin tehdyt hankkeet vahvistavat yhteishenkeä. Jokainen perhe liittyy jäseneksi Luonnossa kotonaan yhdistykseen ja sitä kautta Suomen Latuun. Myös Luonnossa kotonaan toimipaikat kuuluvat LK yhdistykseen. Luonnossa kotonaan yhdistys toimiikin LK toimipaikkojen, perheiden ja Suomen Ladun yhteisenä foorumina.