Lasten ulkoilutoiminta

Suomen Ladun lasten ulkoilutoiminta

Päiväkodeissamme toteutetaan keväästä syksyyn Metsämörritoimintaa. Lähiluontoon retkeillään oman ikätasoisen pienryhmän kanssa. Talvella yli 5-vuotiaat osallistuvat Muumihiihtokouluun, nuoremmat harjoittelevat hiihtämistä omien halujensa ja taitojensa mukaan. Luistelu kuuluu talviurheilulajeihimme.

 

Metsänuppuset (1-2 -vuotiaat)

Yhdessä ohjaajiemme kanssa Metsänuppuset saavat ensimmäisen läheisen yhteyden luontoon. Luonto stimuloi monipuolisesti eri aisteja sekä tarjoaa luontevat puitteet harjoitella perusmotoriikkaa.

Nuppusretkille pääpaino on luoda mukavia yhteisiä luontokokemuksia ja saada lapsi kokemaan luonto turvalliseksi leikkiympäristöksi. Luonnossa leikkiminen lisää lasten hyvinvointia ja terveyttä. Onnistumisen kokemukset yhdessä tukevat lapsen itsetunnon kehittymistä.

Mitä nuorempana lasten luontosuhde muodostuu, sitä vahvemmaksi kehittyy heidän elämän mittainen kiinnostuksensa luontoa kohtaan.

 

 

Metsämyttyset (3-4 -vuotiaat)

Metsämyttyset lähtevät pienille, mutta mielenkiintoisille seikkailuille lähiluontoon. Aikuisen avustuksella harjoitellaan yhteistoiminnallisen oppimisen taitoja sekä yhteistyötaitoja.

Leikkiessään Myttyset oppivat tunnistamaan asioita luonnosta, saavat omakohtaisia kokemuksia  sekä oppivat  Pilkun (leppäkerttu-hahmo) avulla huolehtimaan luonnosta. Liikkumisen haasteet ovat mieluisia ja luonnon jumppasali tarjoaa siihen oivat puitteet.

 

 

Metsämörrit (5-6 -vuotiaat)

Metsämörrilapset osaavat jo liikkua haastavammassakin maastossa. Viikoittaisilla retkillä koetaan luonnon suuria ja pieniä ihmeitä. Yhdessä satuhahmo Metsämörrin ja ystävien kanssa tutustutaan metsän eläimiin ja kasveihin. Metsämörri on symboli luonnon huomioimiselle.

Metsämörriretkellä leikit ja laulut siivittävät toimintaa. Lapset saavat tehdä havaintoja, rakentaa majoja, syödä eväitä ja nauttia luonnon ihanuudesta. Lapsen uteliaisuus ja omakohtaiset havainnot ja toiminnallisuus tyydyttyvät luonnossa toimiessa. Käsitys mahdollisuudesta  omalla toiminnalla vaikuttaa ympäröivään ympäristöön  vahvistuu ja edistää lapsen luontosuhdetta.

Salamajassa metsämörritoimintaan on integroitu esiopetusta. Luonnon oppimisympäristö on monipuolinen mahdollistaen niin äidinkielen, matematiikan kuin luonnontiedonkin opettelun leikin ja tutkimuksen lomassa.

 

 

Muumihiihtokoulu

Luonnossa on mukava liikkua myös talvella. Muumihiihtokoulussa opitaan leikin keinoin hiihtämisen perustaidot. Muumihahmot innostavat lapsia opettelemaan uusia taitoja. Hiihtotaitojen karttuessa pääsemme nauttimaan opituista taidoista hiihtoretkillä. Hiihtokoulun päätavoitteena on ihastua hiihtämiseen – Minä osaan!